Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Mt 5:8

Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.