Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Jh 18:17

Maar het dienstmeisje, de deurwachteres, zei tot Petrus: Zijt gij ook niet een der leerlingen van dien man? Hij zei: Neen.