Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Gen 25:29-34

Eens was Jakob een gerecht aan het koken, toen Esau moe uit het veld thuiskwam. En Esau zeide tot Jakob: Laat me eens gauw eten van dat rode kooksel daar; want ik ben uitgeput. Daarom werd hij ook Edom genoemd. Jakob antwoordde: Verkoop me dan eerst uw eerstgeboorterecht. Esau hernam: Wel, ik ga toch dood; wat heb ik dan aan een eerstgeboorterecht. Jakob sprak: Zweer het mij eerst! En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jakob aan Esau brood met het linzenmoes. Deze at en dronk, stond op en ging heen. Zo weinig telde Esau het eerstgeboorterecht.