Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Fil 2:8-9

En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden. heeft Hij Zich nog vernederd. door gehoorzaam te worden tot de dood. ja. tot de dood van het kruis. Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen.