Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

1 kon 11:18-19

Zij waren uit Midjan vertrokken en naar Paran gegaan. vandaar hadden ze mannen meegenomen en waren in Egypte gekomen bij Farao. den koning van Egypte. Deze schonk hem een huis. voorzag in zijn onderhoud. en gaf hem ook land. Hadad kwam in zo’n hoge gunst bij Farao te staan. dat deze hem de zuster van zijn vrouw. de zuster namelijk van koningin Tachpenes. ten huwelijk gaf.