Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

1 kon 21:3

Maar Nabot gaf Achab ten antwoord: Jahweh beware mij er voor, u het erfdeel van mijn vaderen te geven.