Vijfde dag in het octaaf van Kerstmis

dinsdag 29 december 2020

Evangelie

Lc 2:15-20

Toen de engelen weer naar de hemel waren gevaren, spraken de herders tot elkander: Laten we naar BĂ©tlehem gaan, om te zien wat er gebeurd is, en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze snelden er heen, en vonden Maria en Josef met het Kindje, dat in de kribbe lag. Toen ze Het zagen, verhaalden ze, wat hun over dit Kind was gezegd. Allen, die het hoorden, stonden verbaasd over het verhaal van de herders; maar Maria bewaarde dit alles in haar hart, en overwoog het bij zichzelf. Nu keerden de herders weer terug; ze loofden God, en zongen Hem lof, om al wat ze hadden gehoord en gezien, juist zoals het hun was gezegd.