Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Mt 3:2

Hij sprak: Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij.