Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Mt 18:20

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.