Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Lc 1:42

Met luider stem hief ze aan: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!