Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Lc 1:28

De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen.