Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Lc 18:1

Hij zeide hun nog een gelijkenis over de noodzakelijkheid, om altijd te bidden, en nooit de moed te verliezen.