Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Hand 3:6

Maar Petrus sprak: Zilver of goud heb ik niet; wat ik wèl heb, geef ik u: In de naam van Jesus Christus van Názaret, sta op en ga.