Prentencatechismus

Uit de Heilige Schrift

Gen 2:17

maar van de boom der kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten; want wanneer ge daarvan eet, zult ge sterven.